Reprezentuję zainteresowanych w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, spadkowych i innych majątkowych rodzinnych.

Reprezentacja Obywateli Polskich, rezydentów na terenie Unii Europejskiej przed sądami w Polsce, w sprawach spadkowych, rozwodowych, zezwoleń sądowych dotyczących małoletnich dzieci ze związków obywateli Polski i Unii Europejskiej.

Uwaga wtedy reprezentuję w sądzie w Warszawie wg właściwości ogólnej.