Pełna obsługa prawna łącznie z reprezentacją przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sadami powszechnymi i administracyjnymi . Doradztwo współpracujących biur księgowych.

… a w szczególności

  • tworzenie spółek prawa handlowego w/g zapotrzebowania Klienta
  • sporządzanie wniosków do KRS dotyczących zmian podmiotowych i przedmiotu działalności spółki
  • nadzorowanie procesów układowych i upadłościowych /ochrona interesów dłużnika bądź wierzyciela/
  • przygotowywanie pism procesowych wymaganych w postępowaniach układowym i upadłościowym – w tym wniosków
  • doradztwo dotyczące ochrony majątku dłużnika przed wierzycielami
  • pozwy związane z windykacją należności od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych (komorniczych)