Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Klimczyka, działa pod nazwa SEQUEL od 1996 r. –początkowo jako jednoosobowa spółka z o.o., a następnie po zmianie przepisów – jako kancelaria indywidualna Radcy Prawnego.

Radca Prawny Zbigniew Klimczyk /Kt 1454/ ukończył w 1979 r. Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego, byłym prokuratorem.

Jako radca prawny służył swą wiedzą m.inn. w H.K. S.A. i spółkach zależnych, przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych w dobie transformacji ustrojowej. Wiedzą i doświadczeniem stara się zapewnić bezpieczeństwo prawne swych  obecnych zleceniodawców.

Od 1992 r. jako syndyk masy upadłościowej zarządzał likwidacją szeregu przedsiębiorstw państwowych by wspomnieć SOSTAL Sosnowiec, P.B. ZAGŁEBIE, HPR Dąbrowa Górnicza i spółek prawa handlowego jak np. AMB Dąbrowa Górnicza, Uplex Alfa i Budremex w Skoczowie czy Javorex Sp. z o.o. w Wiśle, oraz przedsiębiorców prywatnych – których nazwiska, ze względu na ochronę danych osobowych – nie będą przytoczone

Jako Nadzorca Sądowy uczestniczył w postępowaniu układowym m.inn. K.W.K. Mortimer-Porąbka w Sosnowcu i Promot w Cieszynie.

Zapraszam do siebie, do siedziby Kancelarii na ul. Mennicza 20 w Cieszynie.

Sądzę, że obecnie ważniejszy od biur, komputerów, faxów itp. gadżetów jest indywidualny kontakt. Na uzgodniony telefonicznie lub e-mailem termin przyjadę nieodpłatnie do Pani/Pana lub przedsiębiorstwa, by wspólnie zastanowić się nad istniejącym problemem i doradzić jak go rozwiązać.